Regulamin i polityka prywatności

Regulamin restauracji

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez

firmę BISTRO FRESH K.SŁOWIK, W.STELMACH SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Węgrowie przy

Al. Siedlecka 13/3 o numerze NIP: 8241809457, która prowadząc działalność

dokonuje w ramach sklepu sprzedaży dań na podstawie zamieszczonego na

stronie Menu, zwaną dalej Sprzedającym.

2. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży potraw kuchni polskiej. Sprzedaż

odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem

Internetu.

3. Serwis dostępny pod adresem: bistrofresh.com.pl

II. Zamówienia.

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza

zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego gdzie

kupujący ma do wyboru dwa sposoby realizacji zamówienia:

A. dostawa do klienta,

B. odbiór osobisty z Restauracji przy ul. Wyszyńskiego 10 w Węgrowie,

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień

niniejszego regulaminu.

2. Warunkiem realizacji zakupów jest złożenie zamówienia na kwotę minimum

20 zł.

3. Kupujący w chwili złożenia zamówienia akceptuje warunki dostawy

zamieszczone na stronie internetowej w dziale dostawa.

4. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod

numerem telefonu 25 792 66 04 oraz 697 323 330.

5. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od

godziny 10:00 do godziny 21:45 codziennie.

6. Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie za zgodą Klienta.

Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją ze składania zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail, podany podczas

procesu składania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz

szczegóły dotyczące zamówienia. Te same informacje są widoczne również na

stronie internetowej Restauracji BISTRO FRESH K.SŁOWIK, W.STELMACH S.C. Jest to równoznaczne

z zawarciem umowy sprzedaży.

8. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie

zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa

przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

towar jest tymczasowo niedostępny ·

podane przez Kupującego dane są niekompletne, błędne lub budzą ·

uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości

Kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia ·

pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu ·

9. Restauracja BISTRO FRESH K.SŁOWIK, W.STELMACH S.C nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie

zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji

zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby

upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie

podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w

przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany

adres e-mail i/lub numer telefonu.

III. Dostawa i płatności.

1. Sprzedający, w czasie określonym Kupującemu podczas uzupełniania

formularza zamówienia, dostarcza towar pod wskazany adres zgodnie z danymi

wprowadzonymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

2. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie

zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin

realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w

przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, ma prawo przyjęcia tak

zmodyfikowanej oferty. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta

zmodyfikowanej oferty umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

3. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych

do odbioru złożonego zamówienia uniemożliwiających dostarczenie zamówienia,

czy też w przypadku nieobecności Kupującego lub osoby uprawnionej do odbioru

zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach, kosztami

dodatkowej dostawy wraz z kosztami dodatkowymi wykonania zamówienia

zostanie obciążony Kupujący. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy

przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia plus wartość

zamówienia.

4. Koszty dostawy zamówienia określone są w warunkach dostawy

zamieszczonych na stronie internetowej BISTRO FRESH w dziale dostawa oraz

są naliczane automatycznie podczas wypełniania formularza zamówienia przy

składaniu zamówienia.

5. Kupujący ma do wyboru poniższe możliwości płatności:

Gotówką przy odbiorze ·

Kartą płatniczą przy odbiorze ·

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności ·

dla Kupujących składających zamówienia przez Internet, na podstawie

indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem

6. Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są

w złotych polskich i zawierają podatek VAT; Sprzedający zastrzega sobie prawo

do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym

Kupującego w sytuacji potwierdzonego już zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz

przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i

wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma

wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen,

warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na

zasadach dotychczasowych. Warunki korzystania z cen rabatowych będą

odpowiednio zamieszczane na stronie BISTRO FRESH.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.

9. Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może odbiegać w niewielkim stopniu od

ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.

IV. Reklamacje i zwroty.

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu

niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

Cywilnego.

2. Reklamację można złożyć w ciągu 14 dniu pisemnie na adres:

07-100 Węgrów, Al. Siedlecka 13/3 lub telefonicznie pod nr tel: 25 792 66 04 oraz

697 323 330
3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 7 dni.

4. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu przygotowanego dla niego posiłku z uwagi art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta.